Zrównoważona strategia EGE

Chcesz się dowiedzieć, dlaczego uważamy, że Ege rozpatruje zrównoważony rozwój inaczej, niż inni producenci wykładzin i w jaki sposób to myślenie przekłada się na działania oraz faktyczny wpływ na ludzi i planetę?

Zamiast po prostu tworzyć kolejne kolekcje produkowane z materiałów pochodzących z recyklingu, Ege traktuje swoje portfolio całościowo, by znaleźć nowe sposoby na optymalizację podstawowych produktów i procesów. Prawdziwe znaczenie ma transformacja najbardziej wolumenowych produktów, a nie tworzenie niszy.

Trwałość jest eko.

Oczywiście EGE koncentruje się na cechach składników i wykorzystywaniu surowców, lecz kluczowym elementem jest trwałość. Im dłuższa trwałość wykładziny, tym mniej klienci muszą dokonywać zakupów. Najbardziej ekologiczny produkt to ten, który jest tak trwały, że nie trzeba go często zastępować. To takie proste.

Podczas, gdy EGE robi to, co robi najlepiej – wysokiej jakości wykładziny z nieskończonymi możliwościami wzorniczymi – i robi tylko to, jest to ekspert w swojej dziedzinie w każdym najdrobniejszym szczególe. To upoważnia EGE do definiowania obszarów, nad którymi należy się skupić w zakresie zrównoważonego rozwoju, do opracowywania nowych rozwiązań i w końcu do implementacji usprawnień, które dają realny wynik. I to jest właśnie to, co czyni markę Ege inną.

Istniejemy, by projektować piękne wykładziny.

Dla zrównoważonej przyszłości

W naszej opinii właściwy ślad to taki, którego nie ma. Ege od lat dokłada starań, by ograniczać wpływ negatywny i zwiększać pozytywny wpływ na środowisko.

Działać należało już dawno. I na szczęście my to zrobiliśmy.

Cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych

Świat jest pod presją klimatycznych zmian, nadużycia surowców, zwiększających się ilości odpadów etc. W efekcie ONZ opracowało w 2015 roku 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju jako mapę nowego kursu. Wszystkie kraje wypowiedziały swoje poparcie dla tego manifestu.

EGE wspiera wiele ze Zrównoważonych Celów poprzez statutowe działania, od tworzenia zrównoważonych wykładzin, po przyzwoitość jako partner i pracodawca w łańcuchu tworzenia wartości. Jednakże w strategii na nadchodzące lata EGE postanowiło skoncentrować się na trzech głównych obszarach, które uważa za najbliższe przedsiębiorstwu.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

EGE stosuje certyfikat Cradle to Cradle jako wyznacznik dla swojego biznesu. Cradle to Cradle to taka wersja świata, w której ludzkość nie oddziałuje na środowisko – nie w niekorzystny sposób. Ideą jest produkcja ze zdrowych materiałów. Produkty muszą być zaprojektowane w taki sposób, by stanowiły element cyklu, albo biologicznego, albo technologicznego.

Przedsiębiorstwo musi podjąć działania w kierunku neutralizacji śladu węglowego oraz wykorzystania w 100% energii z odnawialnych źródeł. Woda wykorzystywana do produkcji musi być zasadniczo w kondycji wody pitnej. Wreszcie firma musi działać zgodnie z uznanymi międzynarodowo standardami społecznej odpowiedzialności. Cradle to Cradle to synonim odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

Ege Carpets jest jedynym producentem wykładzin na świecie, który może szczycić się w 100% certyfikowanym asortymentem Cradle to Cradle CertifiedTM i który czyni ze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji istotny czynnik strategii biznesowej.

Życie pod wodą

Jedno z największych wyzwań świata to odpady z plastiku.

Plastik rozkłada się bardzo wolno I stanowi znaczne zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza dla wodnego. Ege Carpets wykorzystuje odpady plastikowe do produkcji wykładzin i opakowań.

Włókno używane w wielu z wykładzin EGE – ECONYL – składa się z poddanych regeneracji odpadów przemysłowych, w tym sieci rybackich. Podkład ECOTRUST składa się w 100% z poddanych recyklingowi plastikowych butelek. Spodnia warstwa wykładziny, dzieląca włókna od podkładu, także składa się głównie z materiałów pochodzących z opadów.

To samo tyczy się tub, które są produkowane w 100% z odzyskanych surowców. Generalnie ogromna ilość plastiku otrzymuje nowe zastosowanie w produktach EGE, zamiast zalegać na wysypiskach i obciążać środowisko naturalne.

Czysta i dostępna energia

“Zielona” energia nie należy do profilu produkcyjnego Ege Carpets. Z drugiej jednak strony fabryki Ege wykorzystują tak ogromne ilości energii, że jest to pole, na którym można dokonać istotnych zmian na lepsze. 100% elektryczności dla budynków Ege pochodzi z odnawialnych źródeł, czyli z nadmorskich farm wiatrowych.

EGE jest także w trakcie przystosowywania swoich fabryk do wykorzystania biogazu zamiast gazu kopalnego. EGE ma ambicję stać się CO2-pozytywne do 2030 roku.

logo_cs

Znajdź nas na:

Carpet Studio      |     44 – 240 Żory,  ul. Boczna 8, bud. 3, lok. 201     |       office@carpetstudio.pl      |       + 48 602 184 548