Marka

EGE

Wzór

Terra

Architekt

Robert Majkut Design

Projekt

Alior Bank

Kategoria

Biura

Alior Bank z nowym formatem oddziału projektu Roberta Majkuta

Projekt nowej formuły placówki detalicznej Alior Banku to absolutna rewolucja w świecie bankowości, i to nie tylko pod względem aranżacji wnętrz, ale przede wszystkim standardu obsługi, funkcjonalności, a także konstruowania wizji i charakteru marki, dzięki której wokół monolitycznie rozumianego brandu w naturalny sposób tworzy się wspólnota osób o podobnych priorytetach i postawach. Przełomowy projekt to konkluzja kilkunastoletniej pracy  nad realizacjami dla branży finansowej Pracowni Robert Majkut Design.

Projekt: Nowa placówka detaliczna Alior Bank
Architekt:Robert Majkut Design
Kategoria: przestrzenie publiczne
Data: 2019
Zdjęcia: Nate Cook

Marka: EGE
Wzór: Terra 

„Idąc dalej, kreatywniej i pełniej niż rynkowy standard, staliśmy się narratorami zmian w wizerunku polskich placówek finansowych – mówi Robert Majkut. – Nowy projekt placówki Alior Banku ponownie zmieni te standardy, wnosząc je na wyższy poziom jakościowy, rozbudzając oczekiwania rynku i odbiorców. I bardzo dobrze, bo wszystkim nam należy się dobrze zaprojektowany, funkcjonalny, pełen dobrej jakości i energii Świat.”

0

m2

0

piętra

0

wzory

Zmiany kontekstu; kontekst zmian

Sektor bankowości przeszedł ogromne zmiany w ciągu ostatniej dekady. Od tradycyjnych punktów obsługowych, przez epatowanie nowoczesnością w rozumieniu czystej technologii, po próby przekształcenia bankowych wnętrz z miejsc skoncentrowanych na utylitaryzmie w przytulne przestrzenie, stanowiące bardziej tło kontaktu z marką niż realizowania konkretnych zadań monetarnych. Wszak gros funkcji finansowych zostało już przekształconych w formy wirtualne. Dynamika zmian technologicznych i produktowych w branży finansowej to znak, że uśpienie lub  lekceważenie intensywnych transformacji zarówno społecznych, jak i w kontekście jednostki, to już nie pozostanie w miejscu, lecz niebezpieczny krok w tył.

„Prawdziwy wyzwaniem jest więc w takich okolicznościach stworzyć przestrzeń współczesną, dopasowaną do innego modelu obsługi, właściwie akcentującą jakość, wartości i bardzo atrakcyjną – na tyle, by ta atrakcyjność stała się również istotnym czynnikiem wyboru. Alior Bank tę odwagę ma, otworzył się na kreatywność w myśleniu o sobie.” – konstatuje Robert Majkut.

Do niedawna postrzegaliśmy rzeczywistość – zwłaszcza jej biurowe odsłony – przez pryzmat funkcji. Niekiedy – przez pryzmat funkcji i estetyki. Dość rzadko jako konstrukt wyobrażeniowy, ideowy, którego celem jest wspieranie konkretnych – zaprojektowanych – doświadczeń. Jesteśmy świadkami bardzo istotnej zmiany w postrzeganiu budowanych wokół nas relacji i tworów cywilizacyjnych. Już nie akceptujemy powierzchowności, wymawiając się mnogością bodźców i informacji. Jako społeczeństwo coraz częściej zadajemy pytanie „dlaczego” i coraz częściej szukamy odpowiedzi wewnątrz.

„Żyjemy w świecie coraz bardziej zwracającym uwagę na wartości doświadczenia i emocje – to nowy rodzaj wspólnoty przekonań i współdzielenia […] postaw – w tym na przykład proekologicznych, wspólnotowych, lokalnych – takich, które dają poczucie więzi. Wspólnota tak zbudowana jest po wielokroć atrakcyjniejsza niż o pół procent wyżej oprocentowana lokata. To wyraz nowej ekonomii, która z czasem, poza racjonalnością, szturmem zawładnie przyszłością także rynku finansowego. […] Nie da się w takich perspektywach społecznych po prostu „aranżować” placówek bankowych. Trzeba projektować oparte na szczerości prawdziwe platformy kooperacji i budowania więzi.” – mówi Robert Majkut.

Odpowiedzialność.

Poza świadomością siebie, własnych potrzeb, priorytetów i wartości, coraz wyraźniej zaczynamy także rozumieć wydawałoby się truistyczny, a jednak tak chętnie pomijany fakt, iż nie żyjemy w próżni. Jednym z największych wyzwań naszych czasów jest odpowiedzialne działanie i podejmowanie decyzji, które nie staną się obciążeniem – ani dla nas samych, ani tym bardziej innych, a zwłaszcza przyszłych pokoleń. Zmiany stylu życia, podejścia do wykorzystywania nieodnawialnych zasobów, generowania syntetycznych odpadów czy stosunek do jednorazowości – od opakowań, po meble – to deklaracja, która coraz szerszym echem roznosi się po wszystkich aspektach codzienności, także tej instytucjonalnej. Postawy prezentowane przez marki mają o tyle istotne znaczenie, że rezonują w znacznie szerszej skali niż jednostkowe działania poszczególnych gospodarstw. Ponadto takie działania mają moc konstytuowania wspólnoty poglądów i postaw, które nie tylko konsolidują współdzielącą je sferę, ale wzbudzają, motywują i eskalują podobne działania, zataczając szerokie kręgi społeczne.

Projekt. Architektura, funkcja, charakter.

Zmiana oferty, sposobu jej prezentacji, a także repriorytetyzacja komfortu klienta spowodowały fundamentalną zmianę charakteru projektowanej przestrzeni. Bankowe wnętrza, które koncentrują się na procesie, a nie na kliencie, to w gruncie rzeczy relikty, nieskutecznie i absurdalnie przeczące kierunkowi rozwoju i nowej ekonomii.

„Odejście od takich rozwiązań było dopiero punktem startowym do myślenia o funkcji, dopasowaniu do modeli obsługi przeniesieniu jej na wyższy poziom, nie tylko eliminujący niedogodności, ale ustanawiający nowy benchmark w obsłudze klienta na rynku – sprawnie, dyskretnie, komfortowo, cyfrowo i ze wszystkim pod ręką” – opowiada Robert Majkut.

Optymalizacja procesów pod kątek komfortu klienta w języku projektowym została przetłumaczona jako logicznie i funkcjonalnie wydzielone strefy, indywidualnie zaprojektowane meble, rozwiązania sprzyjające odpowiedniej akustyce i wizualnej przytulności. Wyrazistość nowej koncepcji zasadza się przede wszystkim na diametralnej zmianie kolorystyki, której warstwa semantyczna to otwartość, lekkość i przejrzystość. Trawersując strefy nowej placówki doświadczamy zmiany intensywności barw, ale przytulny nastrój towarzyszy od progu po wewnętrzne, dyskretne strefy spotkań.